Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

freeq
0301 bbb2
freeq
— od Schokoladehimmel.
Reposted fromnirvitii nirvitii

November 18 2012

freeq
'Może o to właśnie chodzi w życiu. Żeby ktoś przy Tobie był, na dobre i na złe. Zawsze. Kiedy ciemno, źle, gdy świeczka się nie pali. Pomimo, mimo i wbrew, nawet gdy wydaje nam się, że nikogo nie potrzebujemy, bo jesteśmy tak samowystarczalni. Nie prawda. Ludzie potrzebują innych ludzi. W pojedynkę nie mogą istnieć.'

November 17 2012

2548 fb40 500

fluroe:

Brought this book today xx don’t change the source bbys

Reposted fromlynusrynu lynusrynu
freeq
freeq
2491 36c7
Reposted fromHanJiMun HanJiMun
freeq
2508 4577

November 11 2012

freeq
''Kochał ją. Bardzo ją kochał. Był od niej uzależniony. Jakie to wszystko jest dziwne. Pojawia się pewna osoba w twoim  życiu i już na zawsze w nim zostanie. Jeżeli nie ciałem to duchem, bo tylko raz można kochać naprawdę. ''
Reposted bymalypotworek malypotworek
freeq
''Jakaś cząstka jej serca nadal go kochała. Cały czas przed oczami miała jego uśmiech. Ten słodki ten dla niej.. ale  chyba teraz już nie dla niej. Po co on ją pocałował? Co to miało znaczyć? Może gdyby nie ten jej głupi telefon dowiedziała by się tego. Jest czegoś pewna nadal dobrze całuje. ''
freeq
9413 d709
Reposted fromIriss Iriss

November 09 2012

freeq
7245 093b 500
freeq
8064 9899
Reposted fromnohejka nohejka
freeq
8089 1a6b
Reposted fromfortytwo fortytwo
freeq
freeq
do want ;3
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
freeq
8135 f21f
Reposted fromoreno oreno
freeq
8143 69f6
sı-kı-lı-yo-rum
Reposted fromkukurik kukurik
freeq
8177 94ba
Reposted fromoreno oreno
freeq
8186 3413
Reposted frommisswindy misswindy
freeq
8195 5885 500
Reposted fromsztuka sztuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl